Tedavi Programı

  • Eleme Aşaması

Motivasyon tespiti, teşhis, tedaviye uygunluk hakkında karar verilmesi, Avrupa Birliği çapında tasarlanmış test süreci aracılığıyla teşhis araştırması.

  • Bireysel Tedavi

Grup çalışmasına paralel olarak, yönlendirilen kişiyle motivasyonu ve işlediği suç hakkında çalışma.

  • Grup Çalışması

Suçun sorumluluk üstlenme ve iç görü kazanma bakımından ele alınması, yinelemelerin önlenmesi ve yaşa uygun psiko-seksüel gelişimin desteklenmesi.

  • Sistem Çalışması

Gencin ya da genç yetişkinin psiko-sosyal çevresinin çalışmaya dâhil edilmesi.

  • İlgili Kuruluşlarla İşbirliği

Hâlihazırda ilişki kurulmuş olan ve yardım etmeye çalışan kuruluşlarla işbirliği.

  • Mağdurlara Yardım Eden Kuruluşlarla İşbirliği

Mağdurun isteği üzerine yetkili kuruluşa yönlendirme ve bu kuruluşlarla işbirliği.

  • Fail ve Mağdur Arasında Uzlaşma Görüşmeleri

Tedavi sonunda ve eğer böylesi bir görüşmenin anlamlı olduğuna kanaat getirilirse. Bu görüşmeler mağdurun hazırlıklı olduğu ve failin uygun olgunluğa sahip olduğu durumlarda gerçekleşir.