Program postupka

  •  Screening faza

Utvrđivanje motivacije, postavljanje dijagnoze, odlučivanje o podobnosti za program, dijagnostičko istraživanje pomoću, posebno za to problemsko područje širom Evropske unije, koncipiranog testnog postupka

  • Rad u grupi

Suočavanje sa prekršajem u smislu i cilju preuzimanja odgovornosti i uvid za počinjeno krivično d(j)elo, zaštita od – tj. preventiva ponavljanja prekršaja i podsticanje psihoseksualnog razvoja odgovarajućeg svojoj starosti

  • Rad unutar sistema

Uključivanje psihosocijalnog okruženja d(j)ečaka/momka ili mladog odraslog muškarca

  • Suradnja sa uključenim ustanovama

Surađivanje sa već uključenim pomagači-cama/ma i ustanovama

  • Suradnja sa ustanovama za zaštitu žrtava (seksualnog) nasilja

Prema želji žrtve – posredovanje kod nadležne ustanove i saradnja sa, u slučaj već uključenim pomagači-cama/ma

  • Nagodbeni razgovor između počinitelja i žrtve

Na kraju tretmana, i jedino onda, kada je to suvislo i svrsishodno, te nakon pripreme žrtve, kao i dostizanja odgovarajuće zrelosti počinitelja