Ulaz/pristup

Pristup udruženju LIMES počinje kontaktiranjem sa nama elektronskim putem /e-mail/ ili telefonom. Mi ugovorimo tada s mladićem i ako je moguće i sa njemu bliskim starateljem (roditelj) jedan termin za prvi razgovor. Na njemu će se razjasniti, postoji li neko,  i najmanje preuzimanje odgovornosti za počinjeno(a) d/j/elo(a). Kad i ako je to slučaj, nastavlja se s opsežnim dijagnostičkim istraživanjem, putem kojeg se ispituje prijem u program postupka – plan tretmana. Rezultat istraživanja služi i kao osnova za daljnji postupak/tretman.