Uputnica/nalog – i kako dalje?

 

Uputnica/nalog –  i kako dalje?

Nakon upućenja, tj. naloga od strane nadležnog suda, ili okružnog ureda za javnu brigu o mladima (Jugendamt) se dotični mladić/momak obavezuje na moguće brzo i samostalno kontaktiranje sa udruženjem LIMES.

Kontakt se može uspostaviti telefonom ili putem e-mail-a. Na taj se način mogu dobiti i prve informacije o daljnjim koracima i samom tretmanu.

Za dodatne informacije o pristupu i o programu postupka, kliknite na odgovarajući link.